Laik Eğitim ve Eşit Yurttaşlık İçin 17 Eylül’de Kartal’a! – TÖPG

Erdoğan/AKP eliyle rejim, adım adım faşizme dönüştürülüyor. Bu dönüşüm süreci toplumsal yaşamı baskılayarak, kutuplaştırarak, nefretle doldurarak ve tüm toplumu tek bir inanç/kimlik/ içerisine sıkıştırmaya çalışıyor.

Eğitimde yapılan son değişikliklerle Erdoğan/AKP, sadece kendisine biat eden değil, sermayenin her türlü baskı ve sömürüsüne de boyun eğen bir toplum istiyor. Patrona karşı gelinmemesi ve kadının erkeğe itaat etmesini öğretmeyi hedefleyen bu eğitim sistemiyle sermaye-erkek egemen sistem-AKP ortaklığı iktidarını kurtarmaya çalışıyor.

Bunlara ek olarak cihadın da müfredata girmesiyle, başta Aleviler olmak üzere, kendisinden olmayanı terörist ilan ederek katledilmesinin yolu açılıyor. Dini içerikli derslerin müfredatta her geçen zaman daha fazla yer alması laik toplumsal yaşamı her geçen gün daha fazla aşındırıyor. Bu yıl da eğitim-öğretim döneminin açılışı evrim ve bilimsel içeriğin çıkarılması, dinî içeriğin müfredatta büyük oranda yer bulması gibi uygulamalar çerçevesinde gerçekleşiyor.

Müslüman halkın dinî duygularını kullanarak iktidarına meşruiyet üreten AKP iktidarı, bu iktidarını sürdürebilmek için devletin özellikle Alevi yurttaşlara yönelik tarihsel tutumunu derinleştirerek sürdürmekten çekinmiyor.

Alevilerin ibadethanelerinin yasal statüye kavuşması talebini her seferinde reddeden, zorunlu din derslerinin kaldırılması talebini görmezden gelen devlet, Alevi yurttaşlardan her yıl topladığı milyonlarca liralık vergiyi Diyanet İşleri Başkanlığı gibi asimilasyoncu kurumlara aktarıyor.

Bunun yanında özellikle Suriye savaşıyla birlikte ülkenin her tarafında katliamcı cihatçı örgütlerin yuvalanmasına göz yumarak Aleviler üzerindeki tehdidi arttırmakta.

Bu tehditleri, baskıları ve asimilasyon politikalarını ortadan kaldırmak, bütün inanç ve kimliklere karşı kör bir tavır sergileyecek demokratik bir cumhuriyetle mümkün.

Şimdi tüm inançların ve kimliklerin kendilerini bir anayasada eşitledikleri, devletten ve siyasi iktidardan bağımsız bir şekilde var olabildikleri bir cumhuriyet için mücadele etme zamanıdır. Aleviler böylesi bir cumhuriyetin kurucu unsurlarından bir tanesidir.

Toplumsal Özgürlük olarak, Türk’ü ile, Türkmen’i ile, Azeri’si ile, Kürt’ü ile, Arap’ı ile, Roman’ı ile, Fars’ı ile, Balkan’ı ile tüm Alevileri, Alevi kurumlarının ve Eğitim-Sen’in ortaklığında 17 Eylül 2017 günü İstanbul Kartal’da gerçekleştirilecek olan mitinge çağırıyoruz.

Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi (TÖPG)