21. Yılımız Kutlu Olsun! – TÖPG

21. yılımızı, rejim ve devlet krizlerinin yarattığı kaotik ortamın toplumun tüm kesimlerini etkilediği bir dönemde karşılıyoruz. Sosyalist hareketin de oluşan bu toplumsal bunalımdan nasibini aldığı; sağlı sollu tasfiyelerle karşı karşıya kaldığı sert bir dönem bu…
Bütün bu olumsuzluklara rağmen 21. yüzyılın partisini inşa etmeye devam ediyoruz.
21 yıl önce yola çıkarken, kendini yenileyen kapitalist dünya düzeninin karşısına; Marksizmin yenilenmeci bir yorumuyla, işçi sınıfının yeni yapısını keşfederek onun öncüsü olma ve giderek zenginleşen toplumsal alanın tüm hücrelerine sızma hedefini koymuştuk.
Bugün gelinen noktada; bu örgütsel paradigmanın toplumsal hayatla sınandığını ve zorlu bir sınavdan geçtiğini görüyor ve hedeflerimizde ısrar ettiğimizi belirtmek istiyoruz.
İşçi sınıfının değişen yapısından, kadın kurtuluş hareketinin aciliyetine; ekolojik krizin geldiği noktadan, sermayenin süreklileşen savaş stratejisine kadar birçok konuda doğru bir yönelim içerisinde olduğumuzu gördük.
Ancak doğru bir konumlanma veya yönelim tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor.
Günümüz toplumsal gerçekliği, bütün bu alanlarda acil bir örgütlenme ihtiyacı olduğunu açığa çıkarıyor. Çürümekte olan rejim kendi çöküşüyle birlikte toplumsal bir çöküşü de gerçekleştirme potansiyeline sahip.
Bu potansiyel karşısında yeni bir toplumsal düzen inşa etme çabasına girişmek ve bu girişimi yaygınlaştırıp örgütlü bir çabaya dönüştürmek…
Ekim Devriminin 100. yılında Türkiye Devriminin güncel görevi olan demokratik bir cumhuriyetin yapı taşlarını, halk meclislerini kurmak…
İşte 21. yılımızı bu bilinç ve görevlerle karşılıyoruz.
Türkiye tarihinde benzeri olmayan bir özel dönem ve bu dönemin gerektirdiği büyük görevler bizleri bekliyor. Henüz yolun çok başındayız ve gidecek çok yolumuz var. Fakat yolumuz umut, neşe, cesaret ve iradeyle şekilleniyor.
Yaşasın partimiz, yaşasın toplumsal özgürlük mücadelemiz!
Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi (TÖPG)