TÖP: Parti Faaliyetimiz Engellenemez!

17 Şubat günü Adana’da Seyhan mahallesinde gazetemizin dağıtımının ardından kendilerini “devletin bir birimi” olarak tanıtan kişiler, gazete dağıtımı gerçekleştiren yoldaşlarımızı alıkoyarak, kendilerini tehdit etmişlerdir. Herhangi bir kimlik beyanında bulunmayan şahıslar, hem parti faaliyetimiz hem arkadaşlarımızın aileleri ve kişisel yaşantıları ile ilgili tehditlerde bulunmuşlardır.
Ekonomik, toplumsal, siyasal krizlerin iç içe geçtiği, yoksulluğun ve açlığın milyonların yaşamlarında büyük tahribatlar yarattığı, milyonların gündelik yaşamlarındaki temel ihtiyaçları bile karşılayamadığı, işçi ve kadın cinayetlerinin günbegün artarak yaşandığı bu dönemde,
başta işçi sınıfı olmak üzere halkın çıkarlarını savunan partimize karşı yapılan bu tehdit ve saldırılar, tüm ezilenlerin mücadelesine yapılmıştır.


Bu baskı ve tehditlere karşı beyanımız bellidir:

TÖP işçi sınıfının, yoksulların, kadınların, gençlerin, doğa savunucularının, LGBTİQ’ların partisidir. Onların sesidir. İşçi sınıfı ve tüm ezilenlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Parti faaliyetlerimiz engellenemez!