Sosyalist Gelecek Hareketi: Sosyalizm Bayrağını İleri Taşımak ve Mücadeleye Güç Katmak İçin Toplumsal Özgürlük Saflarına Katılıyoruz!

Yaşadığımız yüzyıl daha ilk çeyreğini doldurmadan birçok gelişme ile çalkalandı. ABD’nin egemenliğini ilan ettiği yıllarda Latin Amerika, büyük halk ayaklanmaları ve ayaklanmalara yaslanan iktidarlar ile bu egemenliğe karşılık verdi.  

Emperyalist işgaller, bölge halklarına kan, göç ve yoksulluk getirirken; emperyalizme karşı direniş, emperyalistler için içinden çıkılamayan bataklıklar yarattı. 2008’de patlak veren ekonomik kriz, “İşgal Et” eylemleri, Arap Baharı gibi toplumsal ayaklanmalar küresel çapta burjuva siyasal krizinin derinleşmesine sebebiyet verdi.

Teknolojik gelişmeler, eskinin güvenli mesleklerini büyük bir hızla güvencesizleştirdi. Ve son olarak bütün bunlar eşitsizlikleri artırdı, geniş yığınları yoksullaştırdı. Bunlarla paralel olarak eskinin ezber mücadelesi toplumsal dinamiklerin altında ezildi, sınıf mücadelesi yeni suretler kazandı ve mücadele yelpazesi hiç olmadığı kadar çeşitlendi.

Sosyalist Gelecek Hareketi olarak yola çıktığımız ilk andan itibaren çağımızın deneyimlerini, yeniliklerini Marksist bir perspektif ile incelemek gerektiğini savunduk. Kavgamızı nerelerde vereceğimizin, kavgamızın öznesini nasıl şekillendirmek gerektiğinin öncelikli sorular olduğunu söyledik. En nihayetinde bütün bunlar, çağımızın özgün kavgasına özgün araçları yaratma görevini önümüze koymaktadır.

Bizler, komünistlere düşen bu tarihsel görevi tespit ederken yalnız olmadığımızın bilincindeydik. Bir tavır olarak, yaşadığımız çağın devrimci mücadelesi arayışının bir hayalet gibi Türkiye Sosyalist Hareketi’nin arasında dolaştığının farkındaydık.  Yola çıktığımız andan itibaren bizim mahalledeki her hareketi dikkatle takip etmeye ve temas kurmaya çabaladık. Bu süreç içerisinde devrimci arayışımızın ilerlettiği yolumuz Toplumsal Özgürlük Partisi ile kesişmiş ve aylardır yürüttüğümüz tartışmalar belli olgunluğa ulaşmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda sınıfın yeni görünümleri, anti-kapitalist alan tariflemeleri ve bu doğrultuda örgütlenme modeli yaratma gibi başat konularda ortaklaştığımız düşüncesindeyiz. Duyduğumuz ihtiyaç, bu tavrı ve perspektifi güçlendirecek bir partiyi yaratmaktı. Bu doğrultuda Toplumsal Özgürlük Partisi savunduğumuz tavır bakımından daha ileri bir mevzide yer almaktadır. Elbette devrimciler de kavgaya daha ileri mevzilerden dâhil olmalıdır. Sosyalist Gelecek Hareketi olarak biz de bir adım daha önde, Toplumsal Özgürlük Partisi’nde mücadeleyi sürdürme kararı almış bulunuyoruz.

Devrim ve sosyalizm kavgasında sahiplendiğimiz tavrı güçlendirmek ve çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda bir mücadele örmek için TÖP saflarında birleşelim!