TÖP Sözcüler Kurulu: Çenenizi kapayın, kirli ellerinizi kadınların üzerinden çekin!

Çürümüş ve her yerinden pislik akan düzenin sözcülerinin ağzından kadınlara yönelik nefret söylemleri, kadın bedenini nesneleştiren saldırgan ifadeler eksik olmuyor.
Devlet krizi derinleşiyor. İktidar bloku temellerinden sarsılıyor. Halihazırda patriyarkal sistemin temsilciliğini yürüten egemenler, hep birlikte işledikleri suçlar bir bir etrafa dökülürken, bu yaşadıkları krizin yarattığı panikle erkekliklerini kusuyorlar.

Birbirleriyle girdikleri kavgada, ortam gerildikçe daha da yayılan erkeklik ve onun çürük meyveleri kadınlara yönelik erkek saldırganlığı ve şiddetini yükseltiyor. İzlenen bu politikalar ve kullanılan söylemler kadın cinayetlerini kadınlara yönelik erkek şiddetini ve aşağılamaları kışkırtıyor.

Birileri kadınların iç çamaşırlarını diline doluyor, bir diğeri dilini kadınların “sahibi” olduğu üzerinden kuruyor ve “onurunu” bu sahiplik iddiası üzerinden öne çıkarıyor.. Bir diğeri de bir siyasi parti genel başkanına “gelin hanım” diyerek kadınları, kadınlık statüsünün inşa edilmiş kategorilerinden birisine hapsederek küçültmeye çalışıyor.

Şimdiye kadar yaptıklarınızın yapacaklarınızın teminatı olduğunu iyi biliyoruz.
Ve uyarıyoruz.
Çenenizi kapayın, kirli ellerinizi kadınların üzerinden çekin!
Kadınları o pis siyasetinize malzeme ederek ayakta durma çabalarınız nafile. Yenileceksiniz ve üstelik bize yenileceksiniz.
Sizi layık olduğunuz yere, tarihin çöplüğüne göndereceğiz.
Kadınların eşit koşullarda özgürce yaşayacağı demokratik bir cumhuriyeti inşa edecek, ülkeyi yeniden kuracağız.