Halk Yeni Bir Salgın Dalgasıyla Baş Başa Bırakılıyor

Pandemi bitmedi, yeni varyantlarla birlikte artarak devam ediyor.

Dünya nüfusunun en fazla yüzde 26’sının bir doz aşı olduğu tabloda pandemi henüz kontrol altına alınabilmiş durumda değil. Salgın yönetimi halk sağlığının birinci ihtiyaç olarak gören bir anlayıştan uzak bir şekilde yapıldığı, bilimsel veriler göz ardı edildiği sürece salgın, ölümcül riskler taşıyarak devam ediyor.

Ülkemizde pandemi yönetiminde sınıfta kalan iktidar, toplumun rehavete kapılmasının önünü açan tutarsız adımlar, şeffaflıktan uzak yanlış veya eksik açıklamalar, bilimi ve halk sağlığını değil sermaye çıkarlarını önceleyen politikalarla halk sağlığı suçu işliyor.

Test ve aşılama sayılarının artması gerekirken giderek düşüyor. Her geçen gün artan vaka sayıları bize açıklandığı kadarıyla günlük 22 bini geçmiş durumda ve ikinci doz aşılanma oranı henüz yüzde 26 düzeyinde. Turizmin ihtiyaçları çerçevesinde başlatılan kontrolsüz açılmanın yarattığı yüksek risk, şimdi bu bölgelerdeki nüfus hareketinin kontrol dışı bırakılması ile yeni bir salgın dalgasına dönüşüyor.

Bilim insanlarının uyarılarına kulak verilmeli. Halk sağlığını önceleyen bilimsel gerekler derhal uygulanmalı, salgının yayılımına neden olan uygulama ve politikalardan vazgeçilmeli, şeffaf ve güvenilir bilgi paylaşımı sağlanmalıdır. Kontrollü açılma, seyahatlerde güvenli politikalar, güvenceli iş, eğitim ve yaşam koşulları hayata geçirilmeli.

Sermayenin çıkarları değil halk sağlığı esas alınmalı. Bilimsel, koruyucu ve önleyici sağlık politikaları hayata geçirilmeli. Sağlık haktır, herkese güvenceli yaşam.