Türkiye Komünist Partisi 101 Yaşında! Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!

101 yıl önce bugün, 10 Eylül 1920’de işçilerin ve emekçilerin mücadelesinin bir ürünü olarak, Anadolu’nun dört bir yanından komünist grupların Bakü’de bir araya gelmesiyle TKP’nin kuruluş sürecinin en önemli adımı atıldı.
Bu mücadele elbette egemen sınıfları korkutmuş, bu korku ve panik Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katli ile sonuçlanmıştı.


Ne bu cinayetler ne de takip eden 100 yılda işlenen cinayetler, katliamlar, baskılar, tutuklamalar, sürgünler mücadeleyi durduramadı, durduramayacak.


Partiyi devralan ikinci kuşaklar mücadelenin kökleşmesi için çalışmış, günümüze dek süren mücadele geleneğini devralmıştı.


Dr. Şefik Hüsnü Değmer, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Reşat Fuat Baraner ve Mihri Belli partinin geleneğinin 68 kuşağına, oradan 78 kuşağına, oradan günümüze taşınmasında rol oynadılar.


Partimiz TKP’nin başlattığı mücadele geleneği 101 yıldır sürüyor. Hepimiz onun cebinden çıktık.

Kökleri 1920 TKP’sinin içinde olan partimiz Toplumsal Özgürlük Partisi, 21. yüzyıl koşullarına uygun günümüze özgü bir devrimci-komünist yapı hedefini, bugün, partinin inşasıyla taçlandırıyor. 


101 yıl önce, Türkiye Komünist Partisi’nin bu topraklara serpiştirdiği tohumlar, geleneğin günümüzdeki taşıyıcısı olma şerefine layık olmaya çalışan partimizde yeşermeye devam ediyor.


Yaşasın Türkiye Komünist Partisi, yaşasın devrim ve sosyalizm mücadelesi.