Artık Yeter, Geçinemiyoruz, Barınamıyoruz, Yaşayamıyoruz

Ekonomik kriz sadece halka var. Zenginlere kriz yok, zenginlere yoksulluk yok. Zenginlerin barınma, geçim derdi yok. Krizde yoksullar daha da yoksullaşırken, zenginler daha da zenginleşiyorlar. Daha lüks bir yaşam sürüyorlar. Evlerinin, arabalarının, paralarının miktarı artıyor.


Bunca yoksulluk varken, gıda fiyatları yükselmiş, cebimizdeki paralar erirken, şimdi de barınma sorunumuz arttı. Ev kiraları fırladı, ev fiyatları uçtu. İnsanlar düşük bütçeleriyle geçinemezken, kira ödeyemez hale geldi. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan yoksulları vuran kiralar fahiş fiyatlara ulaşırken, konut fiyatlarının artışı bir yıl içerisinde yüzde 40’ı buldu. Bunun nedeni piyasa kapitalizmidir.


İnsanların en temel haklarından birisi olan barınma hakkı uzunca bir süredir piyasalaşmıştı. Bu süreçte devletin ucuz ve yaşanabilir toplu konut yapma görevi ortadan kaldırıldı.


Bu “görev” sermayeye devredildi. Bizlerin barınma hakkı, inşaat sektörünün çıkarlarına feda edildi. TOKİ özelleştirildi. Ağaoğlu’lar, Limak’lar, Enka’lar devlet eliyle yaratıldı. Bu şirketlere sağlanan vergi indirimleri, vergi afları, teşvikler hep bizlerin cebinden toplanan vergilerle sağlandı. Oysa şu ana dek bu şirketlere saçılan milyarlarca TL ile halka, öğrencilere ucuz barınma hakkı sağlanabilirdi.


Elbette bu bir tercih meselesi değil iktidarın sınıfsal aidiyetinin bir sonucuydu. Onlar halkın değil, Cengiz’lerin, Limak’ların, Koç’ların, Sabancı’ların iktidarıdır. Bir avuç kapitalistin iktidarıdır. Gelinen noktada kapitalizm değil insanca yaşamayı, başımızı sokacak bir damı bile artık karşılayamaz hale geldi.


Piyasa kapitalizminin insafsızlığına terk edilen temel ihtiyaçlarımıza artık erişemez hale geldik.
Artık yeter.
İnsanca bir yaşam istiyoruz.
Barınmak, geçinmek, gıdaya erişmek istiyoruz.
Herkese ucuz, sağlıklı ve nitelikli barınma hakkı sağlansın ve barınma hakkı anayasal güvence altına alınsın.
Kiralara üst sınır getirilsin.
Üniversite öğrencilerine ücretsiz barınma hakkı sağlansın.
Ve bu en temel insan hakkı olan taleplerimiz, ancak demokratik halkçı bir iktidarla mümkündür.
En temel haklarımızı elde etmek için mücadelemizi büyütelim!