TÖP: Valilik ve Kaymakamlık Saltanat Makamlarıdır

Üst üste gelen valilik yasaklamaları zaten iyiden iyiye bir karikatüre dönüşen düzenin gerçek karakterini ortaya seriyor.

Osmanlı despotizminin artığı olan bu makamlar, sahip oldukları geniş yetkilere yenilerini AKP iktidarı döneminde eklediler. Her biri küçük bir devlet teşkilatı olan bu kurumlar, halkın gündelik yaşamına doğrudan yaptıkları antidemokratik, keyfî ve saltanat geleneğini koruyan müdahalelerle rejimin gitgide daha da baskıcı bir hal almasına doğrudan katkıda bulunuyor.

Her türlü yerel iradenin ezilmesi için çalışan birer hükümet kayyımı olarak bu kurumlar, son zamanlarda AnadoluFest, Aynur Doğan, Metin Kemal Kahraman konser, festival ve etkinlikleri yasaklamalarıyla tekrar tartışılmaya başlandı.

Bilinmelidir ki bu saltanat makamlarının uygulamaları tek merkezden yönetilen bir topyekûn baskı politikasının ürünüdür. Halkın şu ağır kriz koşullarında eğlenme, müzik dinleme, kültürel etkinliklere katılma gibi temel insani ihtiyaçlarını bile baskı altında tutmak isteyen iktidarın bu yasakçı politikaları da, bunların icracısı olan saltanat makamları da ortadan kaldırılmadıkça demokratik bir toplum inşasında yol alamayacağız.

Gerçek anlamda laik, demokratik ve halkçı bir cumhuriyetin koşullarından birisi valilik ve kaymakamlık gibi saltanat makamlarının ortadan kaldırılması, yereldeki iktidarın yerel halk organlarınca devralınmasıdır. Demokratik bir cumhuriyet için mücadeleye!