TÖP Halk Sağlığı Meclisi: Üzüntülüyüz, Öfkeliyiz, Grevdeyiz

Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Yıldan yıla dönüştürülen, piyasalaştırılan, hak olmaktan çıkarılan en temel insan haklarından birisi olan sağlık, herkesin kaybettiği sermayedarların kazandığı bir sektöre dönüştürüldü göz göre göre.

Sağlıkta yaşanan ve son zamanlarda büyük bir artış gösteren şiddet vakaları bu dönüşümlerden bağımsız değil. Bu dönüşüme yıllarca direnen hekimler ve sağlık çalışanları belli ki şiddet terbiye edilmeye çalışıyor. Sağlıkta şiddet konusunda etkili yasal düzenlemeler yapmak zor değil ve yeni olmayan bu şiddet olgusunun yıllardır çözülmek bir yana artış göstermesi de rastgele bir durum değil. Belli ki iktidar birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da biz sağlık emekçilerini şiddetle ehlileştirmeye çalışıyor. Bu ülkede yaşayan her yurttaş bilir ki, sessiz kalınan ve önlem alınmayan bir suç aslında teşvik ediliyordur. Bizlere yönelik şiddet yıllardır bu yolla teşvik ediliyor. Dönüştürdükleri, alt üst ettikleri hem sağlık emekçilerinin hem de yurttaşların aleyhine olan bu ucube sağlık sistemine itiraz eden herkes cezalandırılıyor. Yurttaşlar yoklukla, emekçiler sopayla, silahla, kanla, canla terbiye ediliyor.

Biz sağlık emekçilerinin son yılların en kitlesel eylemlerine neden olan bu sağlık tablosu bir çöküşün ifadesidir. Protesto ettiğimiz sadece değerli meslektaşımızın katledilmesi değildi. Onu ve onun gibi onlarcasını aramızdan alan bu neoliberal cehennemdi. Hastalara nitelikli ve insanca sağlık hizmeti sunamadığımız bu düzendi.

Bu çerçevede grevimiz şiddet ile terbiye edilmeye çalışılan, emeği değersizleştirilen ve bu yolla proleterleşen sağlık emekçilerinin güçlü bir tepkisidir. Öte yandan niteliksizleştirilmiş ve insanlık dışı koşullara terk edilmiş sağlık düzeninin teşhiridir.

Artık yeter, hekimlerin, sağlık emekçilerinin katledilmesine de sağlık hakkının gasp edilmesine de dur diyelim. Bu bakımdan tüm halkımızı bu büyük grevimizle dayanışmaya, sağlık hakkı için mücadeleye çağırıyoruz. Bu direniş hepimizin direnişidir.

Sağlıkta şiddetin son bulması için,

Nitelikli ve ücretsiz kamusal sağlık hizmetleri için,

İnsanca bir yaşam için,

Dayanışmaya, direnişi büyütmeye!