Arap Alevi halkının Evvel Temmuz bayramı kutlu olsun!

Orta Doğu halklarının yüzlerce yıllık geçmişe sahip hasat ve şenlik bayramı Evvel Temmuz, halkların komünal değerlerini günümüze kadar taşıyan ve geleceğin eşitlikçi toplumuna göz kırpan kadim bir gelenektir. Birlikte üretim,birlikte hasat, birlikte tüketim ilişkilerinin günümüz kapitalist toplumunda uğradıkları tahribata, Arap Aleviler ve Orta Doğu’nun diğer kadim halkları direnişle cevap veriyor.

Orta Doğu coğrafyasını kana bulayan emperyalist ve alt emperyalist güçlerin yıkıcılığına karşı halklar direniş bayrağını yükseltiyor. Bu yüzden Evvel Temmuz’u yaşatmak bugün bir kültürel geleneği canlı tutmanın ötesinde bir anlama geliyor. Kapitalist barbarlığın yıkımına ve halkların ortaklaşmacı değerlerinin tasfiyesine maruz kalan halkların komünal değerlerini yaşatmak direniş anlamına geliyor.

Evvel Temmuz yaşamdır, direniştir. Evvel Temmuz kutlu olsun!