Partimiz 26 yaşında. Kutlu olsun! Yaşasın Devrim ve Sosyalizm! Yaşasın TÖP!

102 yıl önce, 10 Eylül 1920’de kaldırılan o kızıl bayrağın, TKP’mizin kökleri kadar eskiye dayanıyor, yeşeren tazecik bir tohumun gençliği kadar yeniye yaslanıyoruz.

Biz hazırız! Devrimin güncelliğinin peşinden koşuyor, kendi dönemimizin devrimci-komünist çıkışının inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Biz hazırız! Nasıl ki, sosyalist dünya için bir dönem kapanır ve “tarihin sonu” ilan edilerek, kapitalizm mutlaklaştırılırken, yenilgiciler “elveda proletarya” şarkıları söyleyip post-modernizm kırılganlığına teslim olurken, partimiz, Marksist-Leninist temelde yeni dönemin, yani ‘zamanımızın’ bizden talep ettiği görev ve sorumluluklarla bütünleşerek, işçi sınıfı ve ezilen halkların politikleşmiş iradesi olma yoluna koyulduysa; bugün de üzerine düşen görevi yerine getirecektir.

Nasıl ki, 26 yıl evvel, 19 Eylül 1996’da ağır yenilgi döneminden çıkış için, zamanın ihtiyaçlarına ve ruhuna cevap üretebilecek bir konum alarak kuruluşumuzu ilan etmiş ve ısrarla yola koyulmuşsak; bugün de 21.yüzyılın devrimci komünist öznesinin inşası için hazırız. Sosyalizme giden yolda, Demokratik Cumhuriyetin kuruluşunun öncülüğünü göğüslemeye hazırız. Örgütümüzle, programımızla, kolektif aklımız ve yürüyüşümüzle biz hazırız!

“Zamanımızın” bize teorik, politik ve örgütsel olarak işaret ettiklerini takip ederek, sosyalizm için; proleter devrimci metodu iradeleştirip; işçi sınıfının, emekçilerin, kadınların, gençlerin, ekolojistlerin, komün dinamiklerinin partisini inşa ediyoruz. Marksizm-Leninizm bayrağını her defasında daha da yukarı kaldırarak, hareketimizin önderleri, Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın, Kenan Budak’ın, İsmet Demir’in, Mehmet Latifeci’nin, Şirin Cemgil’in izinde, sosyalizmin kızıl yıldızının ışığına, o nihai zaferin ufkuna doğru, büyük bir sorumlulukla ve emin adımlarla yürüyoruz.

Biz hazırız! Sınıflar mücadelesinin sertleştiği bu çetin dönemin kurucu sorumluluğunu alıyor, devrimci imkanları açığa çıkaracak adımları atıyor, devrimin güncelliğine yürüyoruz. 

Birçok olasılığa ve de aynı zamanda imkana gebe olan bu olağanüstü ve özgün dönemde demokratik halkçı bir seçeneği ve devrimci imkanları yaratmak için tüm işçi ve emekçi sınıfları ve ezilenleri kavgamızı ortaklaştırmaya, emeğin ve özgürlüklerin ülkesini kurmak için bir adım daha ileri atmaya, örgütlü ve partili mücadelede yan yana omuz omuza olmaya davet ediyoruz.

26. yaşımızda, gücümüze güç katmaya parti saflarına, toplumsal özgürlük mücadelesine!

Yeni yaşımız kutlu olsun. 26. yaşımız kutlu olsun.

Yaşasın partimiz! Yaşasın devrim ve sosyalizm!