Kenan Budak

Kenan Budak

Kenan Budak Partimizin bağlı olduğu siyasal geleneğin yetiştirmiş olduğu devrimciler kuşağının en gelişkin komünist kişiliklerinden birisi olan Kenan Budak, 1952 yılında Erzincan Tercan’da doğdu. Ailesinin ekonomik nedenlerle göç etmek zorunda kalmasıyla 1955 yılında İstanbul’a gelen Kenan Budak, yoksul bir yaşamın sonucu olarak ortaokul ikinci sınıftan ayrılarak çocuk yaşlarda işçiliğe başlar. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra Kazlıçeşme’deki deri atölyelerinde deri işçisi olarak çalışmaya başlar. Daha 16 yaşında devrimci fikirler ve sendikal faaliyetler ile tanışır. Türk-İş’e bağlı Bağımsız Bağırsak ve Deri İşçileri Sendikası içerisinde sendikal çalışmalarını sürdüren Budak, işçi hareketinin devrimci bir hatta ilerlemesi için DİSK’e bağlı olarak kurulan İlerici Deri-İş Sendikası’nın kuruculuğunu yaptı. DİSK içerisinde de uzlaşmacı eğilimlere karşı işçi sınıfından yana devrimci bir muhalefetin etkin olması için çalışmalarını sürdürdü. Sendikacılığın bir meslek olarak görülme ve uygulanma tehlikesine karşı her zaman militan bir hattı koruyan Budak sosyalist hareketin sorunlarına ve işçilerin işyeri dışındaki zaman ve mekanlarının örgütlenmelerinde her zaman öncü oldu. Yükselen işçi hareketine karşı devlet eliyle örgütlenen faşist harekete ve patronların baskılarına karşı örgütlenme çalışmalarında kararlı tutumu ile öne çıktı. Vatan Partisi’ndeki bölünmede de, tasfiyeci hatta karşı devrimci kanatta yer alarak Sosyalist Vatan Partisi’nin kuruluşunda etkin bir rol aldı. 12 Eylül darbesi sonrası geri çekilmek bir yana işçi sınıfı içindeki örgütlenme çalışmalarına daha da ağırlık verdi. Kişiliği, davranışı, özverisi ile işçi sınıfı içinde sevilen gerçek bir önder olurken patron sınıfı ve devleti için ise bir can düşmanına dönüştü. DİSK İlerici Deri-İş Sendikası genel başkanlığı ve Sosyalist Vatan Partisi yöneticiliği görevlerini sürdürürken 25 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul Zeytinburnu’nda polis tarafından vurularak öldürüldü. Kenan Budak’ı partili mücadelemizde unutmayacak, unutturmayacağız. Kendisinde var ettiği devrimci kişiliği yeni kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz.
Kenan Budak’a dair:
Kenan Budak'ı yoldaşı Oğuzhan Kayserilioğlu anlatıyor...