Parti Açıklamaları
Parti Açıklamaları

Irkçılık Tırmanıyor İktidar Teşvik Ediyor. Irkçılık ve Faşizmle...

Konya Meram'da geçtiğimiz günlerde ırkçı saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesinde 7 yurttaş “biz ülkücüyüz Kürtleri burada yaşatmayacağız" denilerek, evleri ateşe verilerek katledildi. Dedeoğulları ailesinin evi polisler tarafından korunmasına rağmen herkesin gözleri önünde bir katliam gerçekleşti. Katliamın failleri ve sorumlularını bizzat iktidar makamlarından yürütülen söylem ve politikalardan tanıyor ve biliyoruz. Siyasi iktidar faşizmin inşasında, devlet şiddetini Kürtlere yönelterek, savaş politikalarını ve Kürt düşmanlığını körükleyerek kendi krizinden çıkışı hedeflerken, Türkiye halklarını kanlı bir...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Komplo Teorilerini Bırakın, Kapitalizm Dünyayı Yakıyor

Kapitalizmin yol açtığı yıkım gezegeni yok oluşa sürüklüyor. Ekolojik kriz her seferinde başka bir “felaket” ile bizlere kendisini hatırlatıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük sellerden sonra şimdi de dünyanın dört bir yanında ormanlar ve yerleşim yerleri yanıyor, orman canlıları ve insanlar yaşamlarını yitiriyorlar. Ülkemizin de dört bir yanı yanıyor. Bu yangınlar iktidarın doğa düşmanı politikalarının yanı sıra yönetememe krizini de bir kez daha ortaya koydu. Binlerce hektar alan yanıyor, insanlar ölüyor,...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

21. Yüzyıl Devrimci Komünist Öznesinin İnşası İçin 21-22...

Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Eski dünya yıkılıyor, yenisi ise henüz kurulabilmiş değil. Kapitalizmin boyaları dökülürken, yaşamak için sosyalizmin tek çare olduğu gerçeği bir zorunluluk olarak kendini dayatıyor.   Ekonomik kriz, ekolojik kriz, milyarlarca insanı temsil etmekten uzak temsil krizleri, pandeminin yarattığı devasa yıkım… Milyarlarca insanın kaderine terk edildiği kapitalist vahşet dünyasında ezilenlerin kendilerine dayatılanı reddetmesi ve kendi alternatiflerini yaratması meşrudur. İşte parti konferansımızı bu meşruiyette topluyoruz. Kapitalist yıkıma karşı sosyalist bir alternatif...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Halk Yeni Bir Salgın Dalgasıyla Baş Başa Bırakılıyor

Pandemi bitmedi, yeni varyantlarla birlikte artarak devam ediyor. Dünya nüfusunun en fazla yüzde 26’sının bir doz aşı olduğu tabloda pandemi henüz kontrol altına alınabilmiş durumda değil. Salgın yönetimi halk sağlığının birinci ihtiyaç olarak gören bir anlayıştan uzak bir şekilde yapıldığı, bilimsel veriler göz ardı edildiği sürece salgın, ölümcül riskler taşıyarak devam ediyor. Ülkemizde pandemi yönetiminde sınıfta kalan iktidar, toplumun rehavete kapılmasının önünü açan tutarsız adımlar, şeffaflıktan uzak yanlış veya eksik...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Kapitalizm Öldürür, Sosyalizm Yaşatır!

Gezegenimizdeki bütün canlı yaşam tehlike altında. Tehlikenin nedeni ise gelmekte olan göktaşı ya da insanların “akılsızlığı” değil, iliklerimize kadar bizi sarmalayarak yaşamımızın her alanını işgal eden kapitalizm.  Kapitalist sistem, 2008 yapısal krizi ardına ekonomik krizin yanına eklenen ve bir düğüm halini alan çoklu krizlerle birlikte çıkışsızlığa gelip dayandı. Derinleşen kriz, ekonomiden ekolojiye, eğitimden sağlığa, kültürden sanata, teknolojiye kadar hayatın her alanına sızıyor. Sızdıkça da sadece insan hayatına değil, bütün canlı...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Suç Şebekesinin Yeni Sivas’lar Yaratma Girişimlerine Fırsat Vermeyeceğiz

Sivas Katliamı’nın 28. yıldönümündeyiz. Geride kalan 28 yılda Sivas Katliamı’nın failleri korunduğuna tanık olduk. Yıllardır dile getirilen Madımak Oteli’nin utanç müzesi yapılma talebi kabul edilmedi. Katliamı gerçekleştirenler, azmettirenler ve onun önünü açanlar hakkında açılan davalar düşürüldü, katliamcılar miting meydanlarında aklanmaya çalışıldı. Katliamcıları savunanlar milletvekili, bakan oldular. Kısacası devlet, geçtiğimiz 28 yılda katliamcıları da katliamın savunucularını da ödüllendirdi. Bu kimseyi şaşırtmadı çünkü hem Sivas Katliamı’nda hem ondan sonra gerçekleştirilen kaçırılma, infaz...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Halkçı bir seçenek için Demokrasi Konferansı’nda Buluşalım!

Halkın barajı güçleniyor. Ülkenin dört bir yanında, işçiler, emekçiler, yoksullar, kadınlar, LGBTİ+’lar, çocuk hakları aktivistleri, gençler, halklar, inançlar, doğa ve yaşam savunucuları yaratılan tüm şiddet, baskı ve karanlığa rağmen yeni bir demokrasi ve özgürlük arayışı içindeler. Halk güçleri hareket halinde. Her bir yanda pıtrak gibi çoğalan mücadele dinamikleri insanca, güvenceli ve onurlu bir yaşamın özlemi içinde, itirazlarını, tepkilerini, hayallerini, arzularını dile getiriyorlar. Çeteleşen devlet, devletleşen çetelerin her yerinden pislik akan...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: 15-16 Haziran’lar Artacak, Mücadele Sürüyor

Modern toplumun iki temel sınıfından biri olan işçi sınıfı, ortaya çıktığından beri mücadeleye yazgılı. Bu mücadele ilerledikçe ve kök saldıkça işçi sınıfını geleceğin toplumunu yaratmaya zorluyor ve 15-16 Haziran 1970 kalkışması tüm bunları doğrulayan bir büyük olaydı. Bu büyük olay, işçi sınıfının tarihin devindiricisi olarak ortaya çıkışının vesikası ve Türkiye devriminin bir provası idi.15-16 Haziran işçi sınıfının devrimci özne olup olmadığına dair tartışmaların sonu ve aynı zamanda yeni bir tarihin...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP Merkez Koordinasyon Toplantısı Sonuç Bildirgesi: Buradayız İşte,...

Egemen sınıfların içerisinde debelendikleri krizler çözülmek bir yana derinleşiyor ve derinleşen bu krizler halkın kendi yazgısını belirleme olanağını arttırıyor. Mafyaların, çetelerin, yağmacıların, vurguncuların iktidarı çatladı. Ortaya büyük bir pislik saçıldı. Ortaya yalnızca mecaz anlamda kullandığımız “pislikler” yayılmadı. Kapitalist yağmacılığın en büyük yıkımlarından birisi olan ekolojik yıkım, Marmara Denizi’ni gerçek anlamda bir pisliğe boğdu. Yıllardır derin deşarj sistemiyle Marmara Denizi’ne akıttıkları sanayi atıkları, evsel atıklar ve denizin her tarafını ranta açmak...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP Çocuk Hakları Meclisi: Çocuk İşçiliği Yasaklansın

12 Haziran, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü.Çocuk işçiliği; hala az tartışılan, üzerine düşünülüp ciddi adımlar atılmayan, politikalar üretilmeyen gerçekliklerden biri. Yeni bir sorun da değil üstelik.Dünyanın geneline baktığımızda, değil bu sorunla mücadele etmeyi, sorunun giderek yaygınlaştığını ve hatta çocuklar üzerindeki iş yükünün arttığını görüyoruz.Biz biliyoruz ki, çocukların çalışması kapitalizmle başlamadı. Ancak kapitalist sistemle birlikte uzun saatler boyunca, düşük ücretle, zor koşullarda ve güvencesiz çalıştırılan çocuk işçiler ordusu oluştu.2019 rakamlarına...

DEVAMINI OKU