Parti Açıklamaları
Parti Açıklamaları

TÖP: Patriyarkal Kapitalizme Karşı Yaşasın Kadın Mücadelesi

İktidar koalisyonunun kadın düşmanı politikaları, yükselen erkek şiddeti, işsizlik, yoksulluk, pandemi, kapitalizmin derinleşen krizi, ağır vergiler gibi onlarca sorun başlığıyla mücadele eden kadınlar bu 8 Mart’ta da sokaklardalar, direniyorlar. Kadına yönelik şiddetin meşrulaşması, yaygınlaşması, kadın cinayetlerinin günlük yaşamın sıradan bir olgusu haline getirilerek kadınların itaatkar rollere mecbur edilmesi, iktidar koalisyonunun kurguladığı faşist rejimin önemli bir ayağını oluşturuyor. İktidar koalisyonu kurumsallaştırmaya çalıştığı faşist rejimin dayanağı olarak kurguladığı heteroseksist muhafazakar ataerkil aile...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Boğaziçi Direnişi ve Belediye Grevleri Halk Güçleri...

Boğaziçi direnişinin yarattığı hava henüz sönmedi, belediye grevleri de yeni tamamlandı ve onun da etkisi sürecektir. Boğaziçi direnişi sonrası yükselen halkçı demokratik hareket, belki doğrudan bağlantısı olmasa da, yarattığı cesaret ve oturduğu hat itibariyle belediye grevlerine sirayet etti.Hem Boğaziçi direnişi hem de belediye grevleri için kötümser yorumlar yapılabilir. Bu yorumların çoğu da haklılık barındırıyordur. Neticede her an yeniden yükselme potansiyeli barındırsa da Boğaziçi direnişinin ivmesi bugünlerde düştü ve herhangi bir...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP Çocuk Hakları Meclisi: Çekinceler Kalksın, Anadili Haktır

21 Şubat Dünya Anadili Günü. Halklar ve diller bakımından oldukça zengin olan ülkemizde, anadili hakkının sağlanıp korunduğunu söylemek mümkün değil. Türkçe dışındaki diller ya hiç kabul edilmiyor ya da asimilasyon politikalarıyla birlikte eritilmeye çalışılıyor. Hâkim dil dışındaki dilleri yasaklayıp; konuşulup, yazılıp, yaşamasını engelleme politikaları, halkların asimilasyonunun en önemli parçası elbette. Burada, toplumdaki tüm bireyler etkilenmekle birlikte özellikle çocuklar için çok fazla olumsuz etkiye sebep oluyor. 2020 verilerine göre Türkiye’nin yüzde...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Hepimiz Boğaziçi’liyiz!

Boğaziçi’ne ve başka üniversitelere kayyım rektörler atanmasıyla başlayan direniş, bir süredir üniversitelerle sınırlı bir gündem olmaktan çıktı. Direniş son birkaç gündür, halkın kayyımlar iktidarına karşı koyuşu şekline bürünüyor. Uzun bir süredir öfke biriktiren halk güçlerini sararak ülkeye yayılma eğiliminde olan direniş, faşist gidişata karşı önemli bir mevzi haline geldi. Özellikle 1-2 Şubat direnişleri, faşist kurumsallaşmaya karşı son zamanlarda ortaya çıkan en güçlü tepki oldu. Direniş devam ettikçe, başta CHP olmak...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Geçinemiyoruz! İnsanca, Gelir Güvenceli Bir Yaşam İstiyoruz!

Ekonomik krizin ve salgının faturasını işçilere, yoksullara ödetmek için düzenlemeler yapmaya devam ediyorlar. Bir yandan büyük sermaye sahiplerine, zenginlere türlü kıyaklar geçerlerken diğer yandan halkın cebindeki üç kuruşa göz dikiyorlar.Zenginlerin vergi borçlarını affederlerken, işçilere, emekçilere, yoksullara ek vergi yükü bindiriyorlar.Zenginleri türlü ihalelerle ihya ederlerken, bizleri, hiç kullanmadığımız köprülerin, yolların, faturasını çıkarıyorlar.Zenginlerin sermayelerini katlamaları için asgari ücreti insanlık dışı bir seviyede tutuyorlar. Ama bizim ödediğimiz elektrik faturalarının, doğalgaz faturalarının yarısından fazlasını...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Onbeşler Ölümsüzdür!

100 yıl önce, 28 Ocak’ı 29 Ocak’a bağlayan gece, Mustafa Suphi ve yoldaşları Karadeniz sularında alçakça katledildiler. 10 Eylül 1920’deki Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluş kongresinde başkan seçilen Mustafa Suphi, yoldaşlarıyla birlikte Anadolu’ya geçerek, Bolşevik Devrimi’nin işçilerde ve emekçilerde yarattığı devrimci enerjiyi Anadolu’da var olan komünist hareketle buluşturarak büyütmeyi hedeflemişlerdi. Bu doğrultuda ilk olarak Erzurum’a gelen Onbeşler, Ankara hükümetinin çağrılısı olmalarına rağmen burada lince uğramışlardır. Kendilerini davet edenler ise bu lince...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP Kent ve Ekoloji Meclisi : 2021 Yılında...

2020 yılı yoksullar için kaygı, hastalık ve ölüm gerçekliği içinde yaşanırken, sermaye güçlerinin talan politikaları açısından hiçbir şey değişmedi. Pandeminin şiddeti, doğayla kurduğumuz ilişkiyi tekrardan düşünmeyi gerektirdi. Öyle ki hastalığı; doğanın insanlıktan intikamı olarak değerlendiren bir yaklaşım gelişti. Ancak açıktır ki hastalık, insanların tek tek kötülüğü ile ilgili değil, kapitalizmin işleyiş kurallarının bir sonucu. Virüs, kapitalizmin doğadan hızlı meta çekme, üretimi her gün daha da hızlandırma, metaların, hizmetlerin ve insanların...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Halk Güçleri Direniyor

İktidar koalisyonu, sermaye ile birlikte halk güçlerinin mayalanan öfkesine rağmen gemisini yüzdürmeye çalışıyor. Ancak gemi artık su almakta.  İktidar içi çatlaklar, kapitalizmin derinleşen yapısal krizi ve halk güçlerinin kurgulanan faşist rejime rıza göstermeyişinin yarattığı hegemonya krizi, iktidar koalisyonunun ilerleyişine ket vuruyor. Sermayenin kârlarını garanti altına almak için toplumun tüm kaynakları sermayeye peşkeş çekiliyor. Emekçiler pandemi koşullarında sömürüye, açlığa ve hastalığa mahkûm ediliyor. SMA hastası çocukların ihtiyacı olan ilacı temin edemeyen...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Sağlık Haktır, Herkese Güvenceli Yaşam

Sağlık politikaları iflas ederken, halk ve sağlık emekçileri kendi kaderine terk edildi. Bir yandan halk, salgının yarattığı yıkım koşullarında ölüm, açlık ve hastalıkla baş başa bırakılırken, diğer yandan sağlık çalışanları çok büyük bir hızla yayılan hastalıkla mücadelede kurban ediliyor. Bütün bunları sırf ekonominin çarkları dönsün, zengin bir azınlık servetini büyütmeye devam etsin diye yapıyorlar. Büyük bir kesimin canı ve sağlığı küçük bir azınlığın çıkarı için feda ediliyor. İşçiler, emekçiler, yoksullar...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: 2021’de Partimize, Devrime, Gücümüze Güç Katmaya!

COVID-19 pandemisi, depremler, kadın cinayetlerinin daha da artması vb. nedenlerle tarihe “felaketlerle dolu” bir yıl olarak geçecek olan 2020 yılını geride bırakıyoruz. Fakat yaşanan “felaketlerin” Allah’ın gazabı veya doğanın bizden öç almasından öte yaşadığımız kapitalist sisteminin birer ürünü olduğunu en başından ifade etmemiz gerekiyor.  Kapitalizmin doğayı talan etmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkan koronavirüs, bütün dünyayı sararak sermayenin insan yaşamına yönelik yaklaşımını çırılçıplak bir şekilde ortaya koydu.  Yetersiz sağlık hizmetleri,...

DEVAMINI OKU