Parti Açıklamaları
Parti Açıklamaları

21.Yüzyılın Devrimci-Komünist Öznesi Toplumsal Özgürlük Güçleniyor: Sosyalist Gelecek...

Kapitalizmin Krizi Bir sistem olarak kapitalizmin yapısal sınırlarının belirginleşmeye başladığı ve bu özel tarihsel durumun sonucu olarak, ekonomik, ekolojik ve hegomonik zeminlerde yaşananlar başta olmak üzere yeryüzünün çok yönlü kriz dinamikleriyle sarmalandığı kaotik bir ortamın içindeyiz. 1970’li yıllarla birlikte hakim olan neoliberal politikaların ön açmasıyla, sermayenin egemenliği yeryüzündeki toplumsal yaşamın neredeyse her hücresini ele geçirecek düzeyde bir yayılıma ulaştı. Bağlı olarak, sisteme ait yıkıcı dinamikler yeryüzündeki toplumsal yaşamı sarsıp, zorluyor...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Sosyalist Gelecek Hareketi: Sosyalizm Bayrağını İleri Taşımak ve...

Yaşadığımız yüzyıl daha ilk çeyreğini doldurmadan birçok gelişme ile çalkalandı. ABD’nin egemenliğini ilan ettiği yıllarda Latin Amerika, büyük halk ayaklanmaları ve ayaklanmalara yaslanan iktidarlar ile bu egemenliğe karşılık verdi.   Emperyalist işgaller, bölge halklarına kan, göç ve yoksulluk getirirken; emperyalizme karşı direniş, emperyalistler için içinden çıkılamayan bataklıklar yarattı. 2008’de patlak veren ekonomik kriz, "İşgal Et" eylemleri, Arap Baharı gibi toplumsal ayaklanmalar küresel çapta burjuva siyasal krizinin derinleşmesine sebebiyet verdi. Teknolojik...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Yaşasın Newroz Yaşasın Demokratik Cumhuriyet

Her geçen gün üzerinde durdukları iktidar zeminini kaybeden iktidar koalisyonu, düşmemek için saldırılarının boyutlarını ve şiddetini arttırıyor. Bu saldırılarla faşizmin kurumsallaşmasını gerçekleştirmeyi de amaçlayan AKP-MHP koalisyonu her seferinde halkın barajına takılıyor.Halkın barajının en önemli unsurlarından biri olan Kürt halkı, uzun zamandan beri gösterdiği ısrarlı direnişle bulunduğu her yerde AKP-MHP koalisyonun hedeflerine taş koymaya devam ediyor. Önce Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, ardından gelen fezlekeler ve son olarak Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP Kent ve Ekoloji Meclisi: İklim krizi tüm...

Gezegen bir süredir aşırı iklim olayları ile sarsılıyor. Sermaye doğaya yönelik saldırılarını büyütürken, gençlik iklim grevleriyle yaşanabilir bir dünya hayalini seslendiriyor. 2000'lerin başında "küresel ısınma" ismiyle bir süreç gibi yansıtılan dönem şimdi gezegensel bir krize dönüştü. Bu krizin çok sayıda etkisiyle karşı karşıya kaldık. Aşırı iklim olayları, hava kirliliği, ani sıcaklık artışı veya soğuk hava dalgaları. Buzulların erime eğilimi ile birlikte açığa çıkan felaket senaryoları. İklim GöçmenleriDünyanın birçok noktasında iklim...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Paris Komünü 150 Yaşında! Gökyüzünü Elbet Fethedeceğiz!

18 Mart 1871’de Fransız hükümeti Paris işçi mahallelerinde konumlanmış topları almaya çalışarak halkı silahsızlandırıp savunmasız bırakmak istemişti. Kadınların öncülüğünde, işçi, emekçi halk, burjuva hükümetine direniyor ve korkuyla sarılmış egemenleri kaçmaya zorluyordu.Kemikleşmiş burjuva devlet aygıtları ve sermaye sömürü düzeninin yerine özyönetim mekanizmaları getirilip hem halkın katılımı sağlandı hem de sosyal içerik itibariyle daha önce görülmemiş düzeyde ileri kararlar alındı. Böylece tam da o dönem, dünyanın en büyük metropollerinden birinin belediye binasında...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Patriyarkal Kapitalizme Karşı Yaşasın Kadın Mücadelesi

İktidar koalisyonunun kadın düşmanı politikaları, yükselen erkek şiddeti, işsizlik, yoksulluk, pandemi, kapitalizmin derinleşen krizi, ağır vergiler gibi onlarca sorun başlığıyla mücadele eden kadınlar bu 8 Mart’ta da sokaklardalar, direniyorlar. Kadına yönelik şiddetin meşrulaşması, yaygınlaşması, kadın cinayetlerinin günlük yaşamın sıradan bir olgusu haline getirilerek kadınların itaatkar rollere mecbur edilmesi, iktidar koalisyonunun kurguladığı faşist rejimin önemli bir ayağını oluşturuyor. İktidar koalisyonu kurumsallaştırmaya çalıştığı faşist rejimin dayanağı olarak kurguladığı heteroseksist muhafazakar ataerkil aile...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Boğaziçi Direnişi ve Belediye Grevleri Halk Güçleri...

Boğaziçi direnişinin yarattığı hava henüz sönmedi, belediye grevleri de yeni tamamlandı ve onun da etkisi sürecektir. Boğaziçi direnişi sonrası yükselen halkçı demokratik hareket, belki doğrudan bağlantısı olmasa da, yarattığı cesaret ve oturduğu hat itibariyle belediye grevlerine sirayet etti.Hem Boğaziçi direnişi hem de belediye grevleri için kötümser yorumlar yapılabilir. Bu yorumların çoğu da haklılık barındırıyordur. Neticede her an yeniden yükselme potansiyeli barındırsa da Boğaziçi direnişinin ivmesi bugünlerde düştü ve herhangi bir...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP Çocuk Hakları Meclisi: Çekinceler Kalksın, Anadili Haktır

21 Şubat Dünya Anadili Günü. Halklar ve diller bakımından oldukça zengin olan ülkemizde, anadili hakkının sağlanıp korunduğunu söylemek mümkün değil. Türkçe dışındaki diller ya hiç kabul edilmiyor ya da asimilasyon politikalarıyla birlikte eritilmeye çalışılıyor. Hâkim dil dışındaki dilleri yasaklayıp; konuşulup, yazılıp, yaşamasını engelleme politikaları, halkların asimilasyonunun en önemli parçası elbette. Burada, toplumdaki tüm bireyler etkilenmekle birlikte özellikle çocuklar için çok fazla olumsuz etkiye sebep oluyor. 2020 verilerine göre Türkiye’nin yüzde...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Hepimiz Boğaziçi’liyiz!

Boğaziçi’ne ve başka üniversitelere kayyım rektörler atanmasıyla başlayan direniş, bir süredir üniversitelerle sınırlı bir gündem olmaktan çıktı. Direniş son birkaç gündür, halkın kayyımlar iktidarına karşı koyuşu şekline bürünüyor. Uzun bir süredir öfke biriktiren halk güçlerini sararak ülkeye yayılma eğiliminde olan direniş, faşist gidişata karşı önemli bir mevzi haline geldi. Özellikle 1-2 Şubat direnişleri, faşist kurumsallaşmaya karşı son zamanlarda ortaya çıkan en güçlü tepki oldu. Direniş devam ettikçe, başta CHP olmak...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP: Geçinemiyoruz! İnsanca, Gelir Güvenceli Bir Yaşam İstiyoruz!

Ekonomik krizin ve salgının faturasını işçilere, yoksullara ödetmek için düzenlemeler yapmaya devam ediyorlar. Bir yandan büyük sermaye sahiplerine, zenginlere türlü kıyaklar geçerlerken diğer yandan halkın cebindeki üç kuruşa göz dikiyorlar.Zenginlerin vergi borçlarını affederlerken, işçilere, emekçilere, yoksullara ek vergi yükü bindiriyorlar.Zenginleri türlü ihalelerle ihya ederlerken, bizleri, hiç kullanmadığımız köprülerin, yolların, faturasını çıkarıyorlar.Zenginlerin sermayelerini katlamaları için asgari ücreti insanlık dışı bir seviyede tutuyorlar. Ama bizim ödediğimiz elektrik faturalarının, doğalgaz faturalarının yarısından fazlasını...

DEVAMINI OKU